Gaart zu Tréier

Waasserbecken a Rankgerüst aus Cortenstahl
Usiicht 1
Usiicht 2
Usiicht 3
Usiicht 4
Usiicht 5

Aménagement vun eingem private Gaart zu Tréier
1.300 m², Faerdeg gestallt 2006