Kierfecht Donkéls

Vue en plan vum Kierfecht
Urnengriewer
Urnengriewer Detail
Urnengriewer an Beplanzung 1
Urnengriewer an Beplanzung 2
Urnengriewer an Beplanzung 3
Urnengriewer an Beplanzung 4

Gemeng Wanseler
Réaménagement vum Kierfecht zu Donkéls 
2.000 m², Faerdeg gestallt 2009