Michèle Nau

Geographie (M.Sc.) – Schwerpunkt Raumentwicklung, Regionalforschung und Entwicklungsforschung

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (AT)

 

Geographie (B.Sc.)

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (AT)

 

seit August 2020_pact s.à r.l. – bureau d’études – Grevenmacher

 

2018_Praktikum: Ëmweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l.