Info

pact s.à r.l. ass als interdisziplinären Bureau d’études an den kompetenziwergréifenden Disziplinnen vun der Raum- a Landesplanung, dem Urbanismus an der ländlecher Duerfentwécklungsplanung, der Landschafts- a Verkéiersplanung, souwéi der Architektur täteg. Eis Schwéierpunkten leien an den kommunalen Planungen vun der städtescher an ländlecher Entwécklung, der Ëmsetzung an den rechtlechen Kontext vun PAG an PAP, souwéi d’ Encadréieren vun den ënner geuerdneten Objektplanungen. Ee weideren Schwéierpunkt leit an der Ëmweltplanung, speziell am Beräich vun den strategeschen Ëmweltprüfungen. 

29