Kaiserslautern (D) 2010

Urbanistescht Konzept
Beliichtungskonzept
Schématesch Coupe 1
Schématesch Coupe 2

Auslober Baugenossenschaft Bahnheim eG (D)
Planungswettbewerb -Bahnheim Kaiserslautern (D), ~ 10 Ar
Cooperation mat : Die Interessanten - StadtFreiRaum (D)